ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງລາງວັນເລກ 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 07 ອອກຄັ້ງວັນທີ 14/02/2018
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 843
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 43

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 06 ອອກຄັ້ງວັນທີ 07/02/2018
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 458
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 58

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 05 ອອກຄັ້ງວັນທີ 31/01/2018
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 527
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 27

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 04 ອອກຄັ້ງວັນທີ 24/01/2018
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 800
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 00

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 03 ອອກຄັ້ງວັນທີ 17/01/2018
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 474
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 74

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 02 ອອກຄັ້ງວັນທີ 10/01/2018
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 912
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 12

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 01 ອອກຄັ້ງວັນທີ 03/01/2018
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 821
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 21